ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door The Mouse Mansion Company. In de tekst verwijzen de termen "wij," "ons," en "onze" naar The Mouse Mansion Company. The Mouse Mansion Company biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools, en services die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde van uw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, condities, beleidsregels, en kennisgevingen.

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u in met de volgende voorwaarden en condities ("Algemene Voorwaarden," "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en condities en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief, maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren, en/of bijdragers van content zijn.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, stemt u in met de naleving van deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of geen services gebruiken. Als deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt uw acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en services aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE ONLINEWINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarige leeftijd heeft bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming heeft gegeven om eventuele minderjarige afhankelijken van u deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

You must not transmit any viruses or any code of a destructive nature. A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook en op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten, en (b) veranderingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten kan ondergaan. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, het gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden vertrouwd of als enige basis worden gebruikt voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen voor uw referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar wij hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retournering of omruiling volgens ons Retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht geval per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u wordt aangeschaft of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors. You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store.

You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed. For more detail, please review our Returns Policy.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover we geen controle hebben en waarvoor we geen verantwoordelijkheid hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante derde partij(en).

We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en/of functies via de website aanbieden (inclusief, de release van nieuwe tools en resources). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen bevatten van derden.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn verbonden. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die voortvloeit uit de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig de beleidsregels en praktijken van derden door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien wij daarom vragen, stuurt u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) in of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'reacties'), dan stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, deze reacties die u ons toestuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht (1) om reacties vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor reacties; of (3) om te reageren op reacties.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van derden of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw reacties geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw reacties geen lasterlijk of anderszins onwettig, misbruikend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van uw reacties. U bent als enige verantwoordelijk voor alle reacties die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor reacties die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of te bij te werken of om bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er moet niet worden aangenomen dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt op een bepaalde datum of voor een bepaald doel.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

ARTIKEL 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij de service op elk moment zonder kennisgeving kunnen annuleren of opschorten om welke reden dan ook, inclusief om beleidsredenen of om een andere reden. U stemt ermee in dat uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken uitsluitend ter beoordeling is en op eigen risico. U stemt ermee in dat de service wordt geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' zonder enige garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal The Mouse Mansion Company, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige verwondingen, verliezen, vorderingen of indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren besparingen, verlies van gegevens, onderbreking van de bedrijfsvoering, emotionele schade of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of een product gekocht via de service, of voor andere claims gerelateerd aan uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of omissies in de inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of een onderdeel van de service of inhoud (of product) beschikbaar via de service.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om The Mouse Mansion Company en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, directeuren, functionarissen, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims of eisen, inclusief redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of verband houdend met uw schending van deze voorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wetten of rechten van derden.

ARTIKEL 15 - DEELBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft een dergelijke bepaling desalniettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze voorwaarden, waarbij een dergelijke bepaling geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze voorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of als u stopt met het gebruik van onze website.

Indien wij naar ons eigen goeddunken van mening zijn dat u niet heeft voldaan aan een bepaling of vermoeden dat u niet heeft voldaan aan een bepaling van deze voorwaarden, of anderszins ongepast of frauduleus heeft gehandeld, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen, en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of wij kunnen u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Onze nalatigheid om enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, vormt geen afstand van een dergelijke bepaling.

Deze voorwaarden en alle beleidslijnen of exploitatieregels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de service vormen de volledige overeenkomst en begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de voorwaarden).

Elke onduidelijkheid bij de interpretatie van deze voorwaarden mag niet worden opgevat ten nadele van de partij die deze voorwaarden niet heeft opgesteld.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden en enige afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door Nederlands recht.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de voorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen.

We behouden ons het recht voor om elk deel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden vormt aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de voorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via: info@sam-julia.com

Muntplein 8
2012 WR Amsterdam
Nederland

T. 020-2157341