Scholen en groepen

Een bezoek aan het Muizenhuis is een leuke en educatieve activiteit voor scholen, naschoolse opvang en kinderdagverblijven. Groepen zijn van harte welkom om ons te bezoeken. Een typisch bezoek duurt 15 tot 20 minuten. Reserveren is niet nodig. Als de winkel druk is, kunnen we de groep vragen om zich op te splitsen. Er is voldoende ruimte op de stoep buiten om even te wachten. Let op: neem voldoende begeleiders mee en leg van tevoren uit dat het belangrijk is om de decors van Het Muizenhuis niet aan te raken.